Informacja o terminie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – I tura

Informujemy, iż nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w okresie od 16.08.2022 r. (wtorek) do 19.08.2022 r., godz. 15:00 (piątek). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.