Aktualności:

IV tura rekrutacji

Informujemy, iż II tura rekrutacji do projektu  „Własna firma z POWER-em – edycja II” rozpocznie się w dniu 11.08.2022 r. (czwartek) i potrwa do dnia 31.08.2022 r. (środa). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych.

W projekcie mogą brać udział osoby:

Pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące bądź uczące się na obszarze województwa łódzkiego w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, łowickim, rawskim, skierniewickim lub m. Skierniewice, które:

 • które utraciły zatrudnienie* po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID – 19 (minimum 80% uczestników),

lub

 • maksymalnie 20% uczestników mogą stanowić osoby, które nie utraciły  zatrudnienia po 01.03.2020 r., lecz znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku (tj. spełniają co najmniej jeden z warunków: są osobami z niepełnosprawnościami lub os. o niskich kwalifikacjach lub kobietami lub os. z kategorii NEET).

* Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektu jest:

– zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.,

– nie ma znaczenia czy rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,

– zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (jednocześnie musi jednak upłynąć co najmniej 12 miesięcy od tego zdarzenia).

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu: ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno, w godz. 9:00-15:30
 • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na powyższy adres Biura projektu
 • elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Adres e-mail: etio@poczta.onet.pl

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

III tura rekrutacji

Informujemy, iż II tura rekrutacji do projektu  „Własna firma z POWER-em – edycja II” rozpocznie się w dniu 06.06.2022 r. (poniedziałek) i potrwa do dnia 27.06.2022 r. (poniedziałek). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych.

W projekcie mogą brać udział osoby:

Pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące bądź uczące się na obszarze województwa łódzkiego w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, łowickim, rawskim, skierniewickim lub m. Skierniewice, które:

 • które utraciły zatrudnienie* po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID – 19 (minimum 80% uczestników),

lub

 • maksymalnie 20% uczestników mogą stanowić osoby, które nie utraciły  zatrudnienia po 01.03.2020 r., lecz znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku (tj. spełniają co najmniej jeden z warunków: są osobami z niepełnosprawnościami lub os. o niskich kwalifikacjach lub kobietami lub os. z kategorii NEET).

* Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektu jest:

– zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.,

– nie ma znaczenia czy rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,

– zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (jednocześnie musi jednak upłynąć co najmniej 12 miesięcy od tego zdarzenia).

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu: ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno, w godz. 9:00-15:30
 • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na powyższy adres Biura projektu
 • elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Adres e-mail: etio@poczta.onet.pl

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

II tura rekrutacji

Informujemy, iż II tura rekrutacji do projektu  „Własna firma z POWER-em – edycja II” rozpocznie się w dniu 19.05.2022 r. (czwartek) i potrwa do dnia 03.06.2022 r. (piątek). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych.

W projekcie mogą brać udział osoby:

Pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące bądź uczące się na obszarze województwa łódzkiego w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, łowickim, rawskim, skierniewickim lub m. Skierniewice, które:

 • które utraciły zatrudnienie* po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID – 19 (minimum 80% uczestników),

lub

 • maksymalnie 20% uczestników mogą stanowić osoby, które nie utraciły  zatrudnienia po 01.03.2020 r., lecz znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku (tj. spełniają co najmniej jeden z warunków: są osobami z niepełnosprawnościami lub os. o niskich kwalifikacjach lub kobietami lub os. z kategorii NEET).

* Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektu jest:

– zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.,

– nie ma znaczenia czy rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,

– zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (jednocześnie musi jednak upłynąć co najmniej 12 miesięcy od tego zdarzenia).

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu: ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno, w godz. 9:00-15:30
 • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na powyższy adres Biura projektu
 • elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Adres e-mail: etio@poczta.onet.pl

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Terminy rekrutacji do projektu

Informujemy, iż rekrutacja do projektu  „Własna firma z POWER-em – edycja II” rozpocznie się w dniu 25.01.2022 r. (wtorek) i potrwa do dnia 21.02.2022 r. (poniedziałek). W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych.

W projekcie mogą brać udział osoby:

Pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące bądź uczące się na obszarze województwa łódzkiego w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, łowickim, rawskim, skierniewickim lub m. Skierniewice, które:

 • które utraciły zatrudnienie* po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID – 19 (minimum 80% uczestników),

lub

 • maksymalnie 20% uczestników mogą stanowić osoby, które nie utraciły  zatrudnienia po 01.03.2020 r., lecz znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku (tj. spełniają co najmniej jeden z warunków: są osobami z niepełnosprawnościami lub os. o niskich kwalifikacjach lub kobietami lub os. z kategorii NEET).

* Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektu jest:

– zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.,

– nie ma znaczenia czy rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,

– zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (jednocześnie musi jednak upłynąć co najmniej 12 miesięcy od tego zdarzenia).

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu: ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno, w godz. 9:00-15:30
 • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na powyższy adres Biura projektu
 • elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Adres e-mail: etio@poczta.onet.pl

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią COVID-19, zachęcamy do korzystania z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu. 

W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:

 • do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach (zakryte usta i nos) oraz zachować dystans społeczny.