Informacja o terminie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – I tura

Informujemy, iż nabór biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w okresie od 15.07.2022 r. (piątek) do 20.07.2022 r., godz. 15:00 (środa). Złożenie biznesplanu i wniosku po powyższym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.